βιώσιμη ανάπτυξη

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δημιουργήσει ένα συνεκτικό σύστημα διακυβέρνησης για την εναρμόνιση των λειτουργιών και του επιχειρησιακού της μοντέλου...

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας και της ανάδειξης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η COSMOTE προσφέρει δωρεάν ασύρματο δίκτυο ίντερνετ...

  • 1
  • 2