τιμόνι

Το σύστημα διεύθυνσης ενός αυτοκινήτου έχει τόση ιστορία όση και το ίδιο το αυτοκίνητο. Είναι δεδομένο ότι ένα όχημα...

Από τις απαρχές της αυτοκίνησης, το τιμόνι έχει υπάρξει το μηχανικό σύνολο το οποίο έχει αλλάξει λιγότερο, όχι μόνο...