• τιμές πετρελαίου

    δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου

    Τα ινδικά διυλιστήρια επωφελούνται κυρίως από τις χαμηλές τιμές του αργού πετρελαίου που προέρχονται από τη Ρωσία και φορτώνονται...