Θεόδωρος Πελαγίδης

ΤΙΤΑΝ

Εντός του 2021, τουλάχιστον 3 μεγάλοι παίκτες της αγοράς,  προσπάθησαν να "προβλέψουν" την μελλοντική πορεία της  μετοχής της ΤΙΤΑΝ.

Ο κόσμος προσανατολίζεται στην «πράσινη μετάβαση», αλλά οι τεχνολογίες δεν είναι ακόμα ώριμες και αυτό αυξάνει το κόστος παραγωγής.