ΣΜΕΧΑ

Σε 24 μετρώνται, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι ελληνικές ΕΠΕΥ και σε 27 στην επίσημη...

Σπύρος Κυρίτσης

Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα και Ταμία εξέλεξαν ομόφωνα τα εκλεγέντα κατά τις αρχαιρεσίες της 25/1/2017 τακτικά μέλη του Διοικητικού...