συνέδριο

Στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο Pallais Des Congres πραγματοποίηθηκε για 23η χρονιά το μεγαλύτερο συνέδριο της πλαστικής χειρουργικής και...

31 σημαντικοί εκπρόσωποι του κλάδου της Ναυτιλίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

Προς ματαίωση βαίνει το 37ο συνέδριο της ΓΣΕΕ, καθώς συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ συνδικαλιστών της πλειοψηφίας και εκπροσώπων του...