ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Περισσότερες από 140 εφοπλιστικές οικογένειες ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα στο κάλεσμα του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και...

Τα έργα αφορούν προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ή/και αναβάθμιση υποδομών, στοχεύοντας στην κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.