συμφωνία

Στην εξαγορά της Synthorx (NASDAQ: THOR), μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας σε στάδιο υλοποίησης κλινικών δοκιμών, προχωρά η Sanofi προκειμένου να...