προεδρικό διάταγμα

Τέλος στην αυτονομία του ΕΟΠΥΥ βάζει αιφνιδιαστικό Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και μεταφέρει ουσιαστικά τις...