πιστοληπτική ικανότητα

Στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΠΑΠ σε «ΒΒ-» από «Β+» προχώρησε σήμερα ο διεθνής οίκος αξιολόγησης S&P,...