• περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

    Υιοθετήθηκε μετά από μια πολύωρη, διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, το ψήφισμα με το οποίο οι Περιφέρειες,...