• περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

    Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις

    Τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Παραγωγικών Φορέων, καθώς και Βουλευτές από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε τη...