οδική βόηθεια

Με αφορμή τα 50 χρόνια η «Service24h» υπογραμμίζει την πρωταρχική σημασία της υποστήριξης πελατών για τη Mercedes-Benz.