λίθιο

Προσπαθώντας να αντιδράσουν στον 10πλασιαμό των τιμών του λιθίου οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξελίσσουν άλλες τεχνολογίες.