ΟΗΕ

Η ελληνική πρόταση «Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά» παρουσιάστηκε στο Climate Action Summit