Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας.

Δεκάδες είναι καθημερινά τα τηλεφωνήματα στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΣΣΕ από εργαζόμενους και ανέργους, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν...