• Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνηση

    Στον αέρα η εφαρμογή «Covid Free GR»: Πώς θα μπαίνουμε το καλοκαίρι σε κλειστούς χώρους – Τα 3 χρώματα επαλήθευσης

    Στην καθιέρωση νέων βάσεων δεδομένων υπό την ονομασία «myAuto», «Audit-Car», «myPhoto» και «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» με τη δημιουργία αντίστοιχων...