F

Οικονομία

Ψηφιοποιείται με υπηρεσίες myAuto και Audit-Car η αγορά του αυτοκινήτου – Σε νομοσχέδιο του Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Στον αέρα η εφαρμογή «Covid Free GR»: Πώς θα μπαίνουμε το καλοκαίρι σε κλειστούς χώρους – Τα 3 χρώματα επαλήθευσης

Κυριάκος Πιερρακάκης Υπ. Ψηφιακής ΔΙακυβέρνησης


Στην καθιέρωση νέων βάσεων δεδομένων υπό την ονομασία «myAuto», «Audit-Car», «myPhoto» και «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» με τη δημιουργία αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με νομοσχέδιο που ετέθη από τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη σε δημόσια διαβούλευση έως 17 Ιουλίου.

Υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» επιχειρείται η πλήρης ψηφιοποίηση δύο μεγάλων αγορών, του αυτοκινήτου και των ακινήτων.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες «myAuto» και «Audit-Car» που θα ενσωματωθούν στο gov.gr θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες όσον αφορά στα οχήματα, όπως στα βασικά στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, στην εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, στον τεχνικό έλεγχο και στην ασφάλιση του οχήματος.

Οι πολίτες θα αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία του οχήματός τους, ενώ θα διευκολυνθεί το έργο (ελεγκτικό κ.λ.π.) των αρμοδίων δημοσίων φορέων (ΚΤΕΟ, εφορία, αστυνομία) και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 31 του νέου νομοσχεδίου, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται με: α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας, γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις ίδιες πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

Σήμερα οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα παρέχονται αποσπασματικά από βάσεις δεδομένων διαφόρων φορέων και όχι σε όλες τις περιπτώσεις σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται η δυνατότητα συγκεντρωτικής πρόσβασης, ψηφιακά, σε πλήθος πληροφοριών που αφορούν στο όχημα, τόσο στους ίδιους τους ιδιοκτήτες αυτών όσο και στα αρμόδια όργανα ελέγχου προς τον σκοπό της εξοικονόμησης χρόνου, αλλά και της ασφαλέστερης άντλησης και διασταύρωσης των τηρουμένων στα μητρώα του Δημοσίου στοιχείων που αφορούν στο όχημα.

Με το ίδιο νομοσχέδιο καθιερώνεται και η υπηρεσία «myPhoto» η οποία προβλέπει τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών φωτογραφιών ή την οπτική απεικόνιση των ιδιόχειρων υπογραφών κάθε φυσικού προσώπου στο κυβερνητικό νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του Δημοσίου.

Παρέχεται δηλαδή στα φυσικά πρόσωπα ένα ακόμα ψηφιακό εργαλείο το οποίο θα τους επιτρέπει να διεκπεραιώνουν εξ αποστάσεως, με ταχύτητα και ασφάλεια ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος συναλλαγών με φορείς του δημοσίου τομέα, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή και η υπογραφή τους.

Η μεταφόρτωση των ανωτέρω ψηφιακών αρχείων θα πραγματοποιείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτά και να αποφευχθούν φαινόμενα σφάλματος κατά τη μεταφόρτωση, ενώ για λόγους διασφάλισης της γνησιότητας των αρχείων, η ανάκτηση και χρήση τους από το φυσικό πρόσωπό θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν προηγούμενου συσχετισμού τους με βασικά στοιχεία ταυτοποίησης.

Ειδικότερα με το άρθρο 33 του σε διαβούλευση νομοσχεδίου αναγνωρίζεται νομοθετικά η χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές των πολιτών με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή με άλλα λόγια η ισότιμη νομική και αποδεικτική ισχύς της ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής, με την ιδιόχειρη υπογραφή.

Με τη ρύθμιση αυτή καλύπτεται το νομοθετικό κενό σχετικά με την αναγνώριση της νομικής και αποδεικτικής ισχύος των ιδιόχειρων υπογραφών που τίθενται σε ηλεκτρονικό μέσο. Ταυτόχρονα, δημιουργεί τις θεσμικές προϋποθέσεις για την προώθηση νέων μορφών συναλλαγών με τα ΚΕΠ. Η θέση της ιδιόχειρης υπογραφής επί ηλεκτρονικού μέσου την καθιστά ψηφιοποιημένη, με την έννοια ότι το γραφικό αποτύπωμα του υπογράφοντος τίθεται σε ειδική οθόνη με δυνατή την ενσωμάτωση της υπογραφής αυτής σε ηλεκτρονικό έγγραφο.

Στο άρθρο 29 προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», με αντικείμενο την υποστήριξη της διενέργειας εμπράγματων δικαιοπραξιών επί ακινήτων, η οποία θα είναι προσβάσιμη στα συμβαλλόμενα μέρη και στους συμβολαιογράφους μέσω του gov.gr.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ένα εξαιρετικά χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο, προσβάσιμο, το οποίο περιμένει η αγορά των ακινήτων καθώς αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εμπράγματων συμβολαιογραφικών δικαιοπραξιών επί ακινήτων.

Με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων μερών, θα παρέχεται η δυνατότητα στον συμβολαιογράφο να αναρτά ο ίδιος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έγγραφα, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά από τους φορείς του δημοσίου, υπέχοντας, παράλληλα, ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.

Η διαδικασία αγοράς – πώλησης ακινήτου θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται ασφαλώς ηλεκτρονικά στο γραφείο του συμβολαιογράφου. Η επιτάχυνση θα γίνει δυνατή μέσα από την ψηφιοποίηση περίπου 17 πιστοποιητικών.

Σήμερα για να γίνει μια αγοραπωλησία ακινήτου στη χώρα μας είναι αναγκαία 11 βήματα, όταν ο μέσος όρος στις χώρες που εξετάζει η Παγκόσμια Τράπεζα είναι 4,7. Η φιλοδοξία του υπουργείου είναι να φτάσουμε στο ένα ή το πολύ στα δύο βήματα, ενώ η εκτίμησή του είναι ότι η υπηρεσία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει να λειτουργεί εντός του Φθινοπώρου.

Διαβάστε επίσης

Εννέα «μνηστήρες» για το έργο της απλούστευσης των διαδικασιών στο δημόσιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εθνικό Κτηματολόγιο: Παρατείνονται για ένα έτος οι συμβάσεις έργου

Νομοσχέδιο του Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Με μια στάση στο συμβολαιογράφο οι αγοραπωλησίες ακινήτων το Φθινόπωρο και «κούρεμα» της διαδικασίας κτηματογράφησηςΣΧΟΛΙΑ