• υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

    Το γήπεδο Καραϊσκάκη

    «Είναι στην κυριαρχική κρίση της ελληνικής Πολιτείας να αποφασίζει τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, όταν αυτοί μάλιστα...