υπουργείο Οικονομικών

Επισημαίνουν ότι απαιτείται τεχνική προσαρμογή και αναγκαία παραμετροποίηση των συστημάτων τους, ενώ πριν εφαρμοστεί, η διάταξη χρειάζεται διευκρινίσεις

Στο δυσμενές σενάριο του προϋπολογισμού φαίνεται πως οδηγεί το νέο καθολικό lockdown που αποφάσισε η κυβέρνηση.