υπουργείο Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας

Δεύτερη ευκαιρία σε όσες επιχειρήσεις θέλουν να υποβάλουν νέα δικαιολογητικά για τις επιστρεπτέες προκαταβολές που έλαβαν, αλλά στην πορεία...

Στη χρηματοδότηση του σχεδιασμού και δεύτερου, πιο σύνθετου μη-επανδρωμένου αεροχήματος (drone), προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας τη συνεπή πορεία εργασιών και την τεχνογνωσία...