υπερωρίες

Το Σεπτέμβριο η ψήφιση του νέου κεφαλαιοποιητικού επικουρικού ταμείου

Με το σχέδιο νόμου τίθενται σε εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας, θεσμοθετούνται αυστηρά πρόστιμα για την σεξουαλική παρενόχληση στους...

Στο 12% αυξάνεται τελικά το κόστος για κάθε επιπλέον ώρα απασχόλησης των εργαζομένων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα η...