F

Οικονομία

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των εργαζομένων και των εργοδοτών με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Την Παρασκευή θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Ιούλιο

Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας


Αλλάζει η καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων, εργοδοτών και συνδικαλιστών με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα παρουσιάσει σήμερα το μεσημέρι ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Στις σημαντικότερες παρεμβάσεις που προωθούνται είναι

  • η διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και εργοδότες, υπό προϋποθέσεις, να συμφωνούν έως και 10 ώρες απασχόλησης την ημέρα για διάστημα έως έξι μήνες χωρίς επιπλέον αμοιβή,

  • η προστασία των εργαζομένων που δεν θα αποδεχθούν την μεταβολή του ωραρίου τους

  • η αύξηση του ορίου των υπερωριών από τις 120 ώρες σε 150 ώρες,

  • η οριοθέτηση της τηλεργασίας, δίνοντας το δικαίωμα στον εργαζόμενο να αποσυνδεθεί μετά την λήξη του ωραρίου,

  • η πραγματοποίηση απεργίας στο δημόσιο μόνο εφόσον εκτελείται κανονικά το 1/3 της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας

  • η παροχή γονικής άδειας και στους πατέρες και η προστασία τους από απόλυση για διάστημα ενός μηνός

  • η θεσμοθέτηση και εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τον έλεγχο του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων.

Το «Mononews» περιεκτικά τις αλλαγές που έρχονται με την ψήφιση του νομοσχεδίου.

-Τι ισχύει για το 8ωρο

Με το νομοσχέδιο δεν καταργείται το 8ωρο δίνεται όμως η δυνατότητα εφαρμογής 10ωρου απασχόλησης για διάστημα έως έξι μήνες χωρίς επιπλέον αμοιβή, αλλά με μείωση ωραρίου ή με ρεπό ή με αύξηση των ημερών άδειας.

Αναλυτικότερα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα μπορούν να απασχολούνται μέχρι και 10 ώρες την ημέρα χωρίς επιπλέον αμοιβή για ένα εξάμηνο συνεχόμενα. Οι επιχειρήσεις -εργοδότες θα μπορούν να απασχολούν επιπλέον δυο ώρες την ημέρα το προσωπικό και στη συνέχεια να τις συμψηφίζουν για το επόμενο αντίστοιχο διάστημα με μείωση ωραρίου ή με ρεπό ή με ημέρες άδειας ή συνδυασμό μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου η διευθέτηση του χρόνου θα μπορεί να γίνει με ατομική σύμβαση συμφωνίας εργοδότη- εργαζόμενου μόνο εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή ένωση προσώπων ή δεν επιτευχθεί η κατάρτιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Θα επιτρέπεται μόνον εάν η επιχείρηση διαθέτει και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων της, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σε πραγματικό χρόνο. Το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι μήνες σε διάστημα δώδεκα μηνών.

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνηση του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης η ημερήσια απασχόληση του εργαζομένου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ώρες.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθορίζεται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης που αφορά τα μέλη της ή συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων ή συμφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων.

-Πως μπορεί ο εργαζόμενος να εργαστεί 4 ημέρες την εβδομάδα

Ο εργαζόμενος θα μπορεί πλέον να μετατρέψει τις 5 ημέρες με 8ωρη εργασία σε 4 ημέρες με 10ωρη και μια ημέρα ανάπαυσης. Το σύστημα ωφελεί τους εργαζόμενους, που επιθυμούν να εργαστούν περισσότερο κάποιες ημέρες, προκειμένου π.χ. να μπορούν να λάβουν άδεια, ή να δουλέψουν λιγότερο άλλες ημέρες, ή τους εργαζόμενους που επιθυμούν να δουλέψουν για 4 ημέρες την εβδομάδα. Χωρίς ούτε να μειώνονται οι αποδοχές τους ούτε να αυξάνεται ο μέσος όρος εργασίας που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις 5 ημέρες την εβδομάδα και 8 ώρες την ημέρα.

-Τι θα ισχύσει για όσους επιλέξουν το καθεστώς της τηλεργασίας

Ο τηλεργαζόμενος θα έχει το δικαίωμα αποσύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι θα απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του και θα μπορεί να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του. Ο εργαζόμενος αυτός δεν μπορεί να απολυθεί καθώς η απόλυση του θα είναι άκυρη.

-Μπορεί να εφαρμοστεί μονομερής απόφαση του εργοδότη για μεταβολή της σύμβασης εργασίας

Οι εργαζόμενοι που δεν θα συμφωνήσουν με την μεταβολή του ωραρίου απασχόλησης τους προστατεύονται από τυχόν απόλυση.

-Έξτρα αποζημίωση για όσους διεκδικούν άκυρη απόλυση

Ένας εργαζόμενος που έχει προσφύγει στα δικαστήρια για άκυρη απόλυση θα μπορεί να διεκδικήσει αντί την υποχρεωτική επαναπρόσληψη του, εξτρά αποζημίωση.

Η «έξτρα» αποζημίωση που θα καταβάλλει η επιχείρηση στον εργαζόμενο, προκειμένου να μην τον επαναπροσλάβει κυμαίνεται από 3 έως 24 επιπλέον μηνιάτικα, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Η διάταξη αναμένεται να αναφέρεται σε αποζημίωση, από αστική ποινή, όχι κατώτερη των τριών μηνών και όχι ανώτερη των 24 μηνών.

Ακόμη προβλέπεται ότι μετά την προειδοποίηση καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ο εργοδότης θα έχει την δυνατότητα να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής της εργασίας του, μερικώς ή πλήρως.

-Αύξηση του πλαφόν στις υπερωρίες

Η υπερωριακή απασχόληση, που σήμερα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 96 ώρες τον χρόνο στη βιομηχανία και τις 120 ώρες στους λοιπούς κλάδους, εναρμονίζεται με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 150 ώρες. Με δεδομένο ότι θα γίνεται ακριβής καταγραφή της απασχόλησης μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, διασφαλίζεται ότι οι υπερωρίες θα αμείβονται. Άλλωστε, η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας θα αποκαλύπτει την πραγματική υπερωριακή απασχόληση, η οποία μέχρι τώρα όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας έμενε κρυφή, αδήλωτη και απλήρωτη.

Ακόμη οι μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακώς δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας, και έως 3 ώρες ημερησίως, και μέχρι τη συμπλήρωση 150 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Ωστόσο κάθε ώρα υπερωρίας που δεν τηρούνται διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται παράνομη υπερωρία. Για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 150%.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι χάνουν χρήματα με την αλλαγή που αναμένεται να νομοθετηθεί. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι « Ένας εργαζόμενος μέχρι σήμερα με ωρομίσθιο 5 ευρώ, για 120 ώρες υπερωρία θα λάμβανε προσαύξηση 240 ευρώ (120 Χ 5=600 ευρώ Χ 40% =240 ευρώ).Για τις επιπλέον 30 ώρες θα λάμβανε προσαύξηση 80% δηλαδή 30 Χ 5=150 ευρώ Χ 80% = 120 ευρώ επιπλέον, ήτοι συνολική προσαύξηση 360 ευρώ. Με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη θα λάβει 150 Χ 5 = 750 ευρώ Χ 40% = 300 ευρώ, δηλαδή λιγότερη προσαύξηση κατά 60 ευρώ. Όσο φυσικά αυξάνεται ο αριθμός των υπερωριών, οι απώλειες για τους εργαζόμενους μεγαλώνουν».

-Πώς θα καταγράφονται οι ώρες απασχόλησης των εργαζομένων

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να δηλώνει τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του μέσω υπολογιστή ή μέσω app στο κινητό του. Ο εργαζόμενος θα δηλώνει πότε θα προσέρχεται και πότε θα αποχωρεί από την εργασία του και το υπουργείο Εργασίας θα ελέγχει και διασταυρώνει όλα τα στοιχεία.

Με την αναβάθμιση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα συνδέονται online τα συστήματα των επιχειρήσεων με το ΕΡΓΑΝΗ. Η κάρτα θα συνδέεται απευθείας με online σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και, με τον τρόπο αυτό, θα καταγράφεται αμέσως και σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση του εργαζομένου, η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου, οι υπερεργασίες και οι υπερωρίες του κι έτσι θα επέρχονται άμεσα οι σχετικές συνέπειες (αξιώσεις για επιπλέον αμοιβή από τον εργαζόμενο και κυρώσεις στον εργοδότη, εάν η υπέρβαση του ωραρίου είναι παράνομη).

-Πως θα πραγματοποιούνται πλέον οι απεργίες

Η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία πλέον θα υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων, που δεν συμμετέχουν στην απεργία, να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και να παρέχουν αυτήν χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος τους από οιονδήποτε. Σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο η απεργία μπορεί να διακοπεί.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που κηρύσσουν απεργία στο δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, καθώς και σε φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς υποχρεούνται να καταθέσουν ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. αίτηση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου για τα αιτήματα της απεργίας.

Προβλέπεται ότι για την πραγματοποίηση κινητοποίησης σε δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας απαιτείται πλέον πέρα από το προσωπικό ασφαλείας και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας, τα οποία οφείλουν να ορίσουν οι ίδιοι οι συνδικαλιστές. Οι στοιχειώδεις αυτές ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτονται κατά την διάρκεια της απεργίας, ορίζονται ως τουλάχιστον το ένα τρίτο (⅓) της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας, ανάλογα με τους κινδύνους που προκύπτουν για τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

-Τι αλλάζει στο διάλειμμα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Ο εργαζόμενος πλέον πηγαίνοντας στην εργασία του θα πρέπει να γνωρίζει ότι δικαιούται διάλειμμα μετά από 4 ώρες εργασίας και όχι μετά από 6 ώρες που είναι σήμερα. Ειδικότερα θα προβλέπεται διάλειμμα από 15 ως 30 λεπτά όταν ο χρόνος εργασίας θα υπερβαίνει τις 4 συνεχόμενες ώρες εργασίας. Σήμερα το διάλειμμα είναι 15 λεπτών και δίνεται στους εργαζομένους μετά από 6 ώρες συνεχόμενης εργασίας.

-Άδεια πατρότητας

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική κοινοτική οδηγία θα πρέπει η χώρα μας να εντάξει άδεια πατρότητας μέχρι την 1η Ιουλίου του 2021. Έτσι στο εργασιακό σχέδιο νόμου θα προβλέπεται άδεια για τους πατέρες μόλις γεννιέται το παιδί 14 ημερών αντί για δύο που δίνεται σήμερα.

Σκοπός της οδηγίας που πρέπει να εφαρμόσει η χώρα μας είναι να εξασφαλίσει την ισότητα των φύλων όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), διευκολύνοντας την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι γονείς ή φροντιστές.

Επίσης καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις άδειες για οικογενειακούς λόγους (άδεια πατρότητας, γονική άδεια και άδεια φροντίδας) και τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Παράλληλα παρέχει κίνητρα στους άνδρες ώστε να αναλάβουν ίσο μερίδιο ευθυνών φροντίδας μέσω της θέσπισης αμειβόμενης άδειας πατρότητας και γονικής άδειας. Η έλλειψη της δυνατότητας αυτής συνέβαλλε στα χαμηλά ποσοστά λήψης άδειας από τους πατέρες.ΣΧΟΛΙΑ