ΙΟΒΕ

Αναφερόμενος   στο ζήτημα σύγκρισης της βιομηχανίας με τον τουρισμό, που τίθεται συχνά τον τελευταίο καιρό.είπε ότι είναι λάθος...