ηγέτες

Έχουν κύρος, εξουσία και δημοσιότητα, παρόλα αυτά όμως, οι παγκόσμιοι ηγέτες φαίνεται να διαθέτουν και αυτοί την αχίλλειο πτέρνα...