Γιώργος Μπαμπινιώτης

Γιώργος Μπαμπινιώτης

Υπερβαίνουν τα όρια της λογικής όσα συμβαίνουν με τη μακροχρόνια μίσθωση της εμπορικής στοάς του Αρσακείου Μεγάρου στο κέντρο...