Κοινωνία

Αρσάκεια σχολεία: Τι θα ισχύσει για δίδακτρα, κόμιστρα σχολικών και απογευματινά μαθήματα

  • NewsRoom
Γιώργος Μπαμπινιώτης

Γιώργος Μπαμπινιώτης. Καθηγητής


Οι γονείς τα παιδιά των οποίων φοιτούν στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία, για την τρέχουσα χρονιά θα καταβάλουν κανονικά τα δίδακτρα ενώ δεν θα επιβαρυνθούν με τα κόμιστρα των σχολικών λεωφορείων και τα δίδακτρα των απογευματινών μαθημάτων.

Με επιστολή του προς τους Γονείς των μαθητών των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια Σχολεία) ο καθηγητής κ. Γιώργος Μπαμπινιώτης ανακοινώνει τα εξής:

«Έχει γνωστοποιηθεί από καιρό στους γονείς ότι δεν θα υπάρξει αύξηση διδάκτρων για το επόμενο σχολικό έτος. Ωστόσο, τα προσδιορισμένα δίδακτρα τού τρέχοντος σχολικού έτους είναι πιεστική ανάγκη να καταβληθούν στο σύνολό τους και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Το ίδιο ισχύει και για την προκαταβολή διδάκτρων τού επόμενου σχολικού έτους. Ιδιαίτερες έκτακτες οικονομικές δυσκολίες γονέων θα αντιμετωπισθούν με κατανόηση και θα επιλυθούν.

Επισημαίνεται ότι η κανονική ροή πληρωμής των διδάκτρων αφορά σχεδόν αποκλειστικά στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών και των λοιπών εργαζομένων στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία και εξασφαλίζει την αδιατάρακτη λειτουργία τους.

Πολύ περισσότερο που οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό εργάζονται και θα εργάζονται καθ’ όλη την περίοδο αναστολής των μαθημάτων —όπως διαπιστώνουν οι γονείς— για την ασύγχρονη και τη σύγχρονη ψηφιακή εκπαίδευση των μαθητών των Αρσακείων Σχολείων και για την ομαλή συνέχιση τής λειτουργίας των Σχολείων μόλις αρθεί η απαγόρευση.

Σημειώνεται ότι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση άρχισε ευθύς αμέσως για τα Αρσάκεια Σχολεία με ανάρτηση, κάθε ημέρα, στην πλατφόρμα e-arsakeio υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, επαναληπτικού και κατ’ εξοχήν διαδραστικού χαρακτήρα. Επίσης, εφαρμόσθηκε η αμφίδρομη επικοινωνία μαθητή-διδάσκοντος μέσω εταιρικού e-mail.

Δόθηκε έτσι η ευκαιρία για ουσιαστική επανάληψη και εμπέδωση όλη τής διδαχθείσης ύλης, αναγκαίας συνθήκης για να προχωρήσουμε στην αδίδακτη ύλη μέσα από σύγχρονη τηλεκπαίδευση, για την οποία γίνονταν παράλληλα οι απαραίτητες προετοιμασίες. Λόγω, όμως, τού εξαιρετικά μεγάλου αριθμού μαθητών, διδασκόντων και διδασκομένων αντικειμένων απαιτήθηκε μεγαλύτερος χρόνος συντονισμού και ενημέρωσης όλων των παραγόντων επί τεχνικών θεμάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η ποιότητα των τηλεμαθημάτων.

Παράλληλα, έπρεπε να τηρηθούν οι όροι ασφαλείας μέσα από πλατφόρμα των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, η οποία να στηρίζεται στην πλέον αξιόπιστη εφαρμογή τηλεκπαίδευσης.

Πρόκειται για επιλογή που τελικά βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια με γνώμονα τις ποιοτικές και τις τεχνικές προδιαγραφές, πρωτίστως την ασφάλεια και τη σταθερότητα, ενώ ελήφθη υπ’ όψιν και η εμπειρία από τη χρήση αυτής τής εφαρμογής για συναφείς σκοπούς. Διαφορετικά, η σύγχρονη θα είχε αρχίσει αμέσως όπως και η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Διαβεβαιώνουμε τους γονείς ότι είμαστε σε συνεχή εγρήγορση όσον αφορά στον έλεγχο, την αναθεώρηση και την προσαρμογή τής παρεχόμενης τηλεκπαίδευσης στους μαθητές μας καθ’ όλο το διάστημα τής αναστολής τής λειτουργίας των σχολείων με πλήρη συναίσθηση τής ευθύνης που φέρουμε και των αναγκών που έχουν οι οικογένειες των μαθητών μας.

Συναφώς σάς γνωρίζουμε ότι έχει ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς μας να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον χρόνο εκπαίδευσης, συνεχίζοντας τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση και κατά τις τρεις πρώτες ημέρες τής Μ. Εβδομάδος (13, 14 και 15 Απριλίου) και τις τρεις τελευταίες ημέρες τής Διακαινησίμου Εβδομάδος (22, 23 και 24 Απριλίου) και, φυσικά, όλη τη σχολική περίοδο αμέσως μετά.

     2) Όσοι γονείς χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία δεν θα επιβαρυνθούν με κόμιστρα τής περιόδου που έχει ανασταλεί από την Πολιτεία η λειτουργία των σχολείων. Για τυχόν καταβληθέντα κόμιστρα τής περιόδου αυτής θα υπάρξει ρύθμιση (αντιλογιστικά).

     3) Δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των γονέων για τα προαιρετικά απογευματινά μαθήματα τής περιόδου που έχει ανασταλεί από την Πολιτεία η λειτουργία των σχολείων. Για τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα για τα απογευματινά τής περιόδου αυτής θα υπάρξει ρύθμιση (αντιλογιστικά).

Η Διοίκηση και οι Εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων ζητούμε την κατανόηση των γονέων των μαθητών μας, ώστε να ξεπερασθούν οι τρέχουσες δυσκολίες και να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους. Οι προσωρινές δυσκολίες δεν πρέπει να ακυρώσουν το υψηλό επίπεδο παιδείας που παρείχαν τα Σχολεία μας μέχρι την ξαφνική αναστολή λειτουργίας τους.

Αγαπητοί Γονείς,

Μη ξεχνάμε ότι τα Αρσάκεια, μη κερδοσκοπικά σχολεία, και χθες πριν από την πανδημία υπήρξαν επί 180 χρόνια με αναγνωρισμένο επίπεδο ποιοτικής παιδείας και με προσιτά πάντοτε δίδακτρα και αύριο μετά την πανδημία θα υπάρχουν για όσους γονείς επιλέγουν μια πολύ καλή μόρφωση για τα παιδιά τους, να μάθουν γράμματα, να διαπαιδαγωγηθούν σωστά με αρχές, κανόνες και αξίες και να εισαχθούν τελικά στα ΑΕΙ σε ποσοστό πάνω και από 95%.

Για τις Άγιες Ημέρες τού Πάσχα εύχομαι υγεία σ’ εσάς και στα παιδιά σας, τους μαθητές μας, και εύχομαι να υποδεχθούμε ξανά τους μαθητές μας στις σχολικές αίθουσες έχοντας ξεπεράσει τη σκληρή δοκιμασία τής πανδημίας και έχοντας διδαχθεί και συνειδητοποιήσει και λόγω αυτής την ουσία και τις πραγματικές αξίες τής ζωής μας.

                                                           Ο Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

                                                                     Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης»


ΣΧΟΛΙΑ