Γιώργος Γεωργαντάς

Η ανάγκη να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για την παραγωγή μεγαλύτερων αλλά και ποιοτικά ασφαλέστερων, ποσοτήτων τροφίμων, γίνεται πιο...