γυναίκες

Δεν είναι απλώς μια από τις τελευταίες haute milliner της Ευρώπης, αλλά και μία ξεχωριστή δημιουργός και οραματίστρια με...

«Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί αναλαμβάνουν πραγματική δέσμευση στη διαφορετικότητα και διαθέτουν μια εταιρική κουλτούρα που καλλιεργεί τη θετικότητα, την...