• Ημέρα της Γυναίκας

  Ιουλία Χαϊδά: Η θέση των γυναικών εξακολουθεί να παραμένει μειονεκτική συγκριτικά µε αυτή των ανδρών

  Ιουλία Χαϊδά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρεία Ικτίνος Μάρμαρα

  Ιουλία Χαϊδά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρεία Ικτίνος Μάρμαρα


  «Σε όλες τις χώρες το εργασιακό περιβάλλον κυριαρχείται από στρεβλώσεις και ανισότητες σε βάρος των γυναικών», δηλώνει στο mononews.gr η Ιουλία Χαϊδά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ικτίνος Μάρμαρα, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Μάχη με τα Στερεότυπα».

  Όπως αναφέρει, «παρά τις εμφανείς βελτιώσεις, και κυρίως παρά το ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, η θέση των γυναικών εξακολουθεί να παραμένει μειονεκτική συγκριτικά µε αυτή των ανδρών».

  Και τονίζει, ότι, οι γυναίκες έχουν περιορισμένη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καλύπτουν μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στη μερική απασχόληση και στην παραοικονομία και αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ‘γυάλινης οροφής’ καθώς η επαγγελματική τους σταδιοδρομία ανακόπτεται ή εξελίσσεται µε πολύ βραδύτερους ρυθμούς από αυτή των ανδρών για να ασχοληθούν µε τους λοιπούς ρόλους που αναλαμβάνουν λόγω φύλου (μητρότητα, φροντίδα ηλικιωμένων προσώπων, κλπ.).

  Υπάρχει ισότητα μεταξύ των φύλων; Δίνονται ίσες ευκαιρίες και η κοινωνία αντιμετωπίζει το ίδιο γυναίκες και άντρες; Αν όχι, πού οφείλεται αυτό;

  Διαπιστώνω ότι ακόμη υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στην αντρική και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

  Η υπεροχή των ανδρών συνιστά ένα σταθερό χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνεται σε όλες τις έρευνες του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και αφορούν σε όλες τις χώρες και περιοχές του πλανήτη. Στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει ο εγκλωβισμός των γυναικών σε στερεοτυπικούς ρόλους που αναπαράγονται από γενιά σε γενιά και η αντίληψη για τη «θηλυκή» πλευρά της γυναίκας που καθιστά δυσκολότερα αποδεκτή ή και ασυμβίβαστη την επιχειρηματικότητα µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

  Σε όλες τις χώρες το εργασιακό περιβάλλον κυριαρχείται από στρεβλώσεις και ανισότητες σε βάρος των γυναικών. Παρά τις εμφανείς βελτιώσεις, και κυρίως παρά το ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, η θέση των γυναικών εξακολουθεί να παραμένει μειονεκτική συγκριτικά µε αυτή των ανδρών.

  Υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα που λειτουργούν εσωτερικά, συνειδητά ή ασυνείδητα, δημιουργώντας ένα στενό πλαίσιο που αναγκάζει τις γυναίκες να παίζουν με… άλλους κανόνες;

  Εμπόδια και προκαταλήψεις εξακολουθούν να συντηρούν σοβαρές συνθήκες έµφυλων διακρίσεων σε όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας, από τα επίπεδα της ανεργίας και απασχόλησης μέχρι τις μισθολογικές διαφορές, τη συγκέντρωση σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και τις προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης. Οι γυναίκες έχουν περιορισμένη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καλύπτουν μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στη μερική απασχόληση και στην παραοικονομία και αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ‘γυάλινης οροφής’ καθώς η επαγγελματική τους σταδιοδρομία ανακόπτεται ή εξελίσσεται µε πολύ βραδύτερους ρυθμούς από αυτή των ανδρών για να ασχοληθούν µε τους λοιπούς ρόλους που αναλαμβάνουν λόγω φύλου (μητρότητα, φροντίδα ηλικιωμένων προσώπων, κλπ.).

  Παρά την εφαρμογή διεθνών προγραμμάτων και εθνικών σχεδίων υπέρ της ισότητας, οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να είναι σημαντικές.

  3) Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που λειτουργούν οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες μάνατζερ; Τι θα συμβουλεύατε μια γυναίκα που θέλει να ηγηθεί σε άντρες υφισταμένους της; Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει;

  Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες οι γυναίκες είναι πιο αποτελεσματικές σε αυτό τον τομέα γιατί λειτουργούν με υποστηρικτικό τρόπο ως προστατευτικοί ηγέτες και διαθέτουν ηγετικά πλεονεκτήματα σε καίριους τομείς που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας όπως επικοινωνία, συμπόνια, ικανότητα να ακούνε τα προβλήματα των άλλων και να παραμερίζουν τον εγωισμό τους. Επιπλέον, διαθέτουν και άλλες δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη διοίκηση όπως η ομαδικότητα, και η συνεργασία.

  Συνήθως είναι πιο συμμετοχικές από τους άντρες ηγέτες και εξίσου δυνατές με αυτούς στο να παρέχουν κίνητρα στους άλλους, στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην πειθώ, στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας, την καθοδήγηση, αλλά και στη δημιουργία υποστηρικτικών σχέσεων υψηλής ποιότητας.

  Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν μάθει στη διάρκεια της ζωής να αντεπεξέρχονται σε πολλαπλές υποχρεώσεις και ευθύνες. Καλούνται να παίξουν ταυτόχρονα πολλούς διαφορετικούς και απαιτητικούς ρόλους κρατώντας δύσκολες ισορροπίες. Αυτή η ιδιαίτερη ικανότητα να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, να αναλαμβάνουν ποικίλες ευθύνες, να ανταπεξέρχονται σε αρκετές κι ετερόκλητες δραστηριότητες, διατηρώντας τον έλεγχο, είναι μια δεξιότητα που φυσικά αποτελεί πλεονέκτημα για τη γυναικεία ηγεσία.

  4) Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ποσόστωση; Έχει σημασία για την αξία μιας εταιρείας η παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια;

  Η ποσόστωση αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της εκπροσώπησης του ανδρικού και γυναικείου φύλου στα ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών καθώς στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο το ποσοστό των γυναικών στα ΔΣ εισηγμένων επιχειρήσεων, συνεχίζει να παραμένει κάτω από 25% και σε κάθε περίπτωση πίσω από τον συνολικό μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών.

  Προφανώς, και η παρουσία γυναικών στα ΔΣ είναι βέλτιστη πρακτική, καθώς επιβεβαιώνει την ισονομία και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των δύο φύλων, αλλά και αξιοποιεί γυναίκες με προσόντα και ικανότητες που αποδεικνύεται από αντίστοιχες επιχειρηματικές έρευνες, ότι είναι πιο μεθοδικές και κυρίως πολύ περισσότερο ανοικτές στις καινοτομίες.

  Επίσης, ο διορισμός γυναικών σε ανώτερους διοικητικούς ρόλους δημιουργεί ένα φαινόμενο «σταδιακής διάχυσης», πράγμα που σημαίνει ότι η μεγαλύτερη ποικιλομορφία ως προς το φύλο σε επίπεδο ΔΣ, θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερη ποικιλομορφία ως προς το φύλο και σε ολόκληρη την επιχείρηση. Ίσως, αυτός να είναι ο μοχλός που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να κάνουν περισσότερες προσλήψεις γυναικών στο επίπεδο διοίκησης και, εν τέλει, να βελτιώσουν την ποικιλομορφία ως προς το φύλο σε ολόκληρη την επιχείρησή τους.

  Ιουλία Χαϊδά – Who is Who

  Είναι απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με κατεύθυνση «Διεθνής Εταιρική Χρηματοδότηση» από το Πανεπιστήμιο του Salford στο Μάντσεστερ και International Corporate Finance από το  Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.

  Εργάζεται στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από το 1987, ενώ έχει περάσει από θέσεις ευθύνης της εταιρείας, όπως Οικονομική & Εμπορική Διευθύντρια, Διευθύντρια Πωλήσεων, κ.α.

  Σήμερα είναι Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρεία Ικτίνος Μάρμαρα.

  Ανακαλύψτε το αφιέρωμα «Μάχη με τα στερεότυπα»  ΣΧΟΛΙΑ