• Γεώργιος Στάσσης

    Τη νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μετά και τον ορισμό του κ. Αλέξανδρου Πατεράκη ως Αναπληρωτή CEO, ανακοίνωσε...