φαρμακευτική δαπάνη

Σημαντική μείωση στην υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης καταγράφηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατά το μήνα...

  • 1
  • 2