επαγγελματικά μισθώματα

Δύσκολη αποδεικνύεται η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και στους ενοικιαστές για την αναπροσαρμογή των επαγγελματικών μισθωμάτων στα νέα...