Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (EEE)

Η Πρόεδρος της EEE, κα. Μελίνα Τραυλού

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία στην τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών σχετικά...