Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Βασίλης Κορκίδης - Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής

Στο πλαίσιο της ψηφιακής επιχειρηματικής αποστολής που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, πραγματοποιείται ψηφιακή ημερίδα, την 1η Ιουνίου σε συνεργασία...