έλεγχοι

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mononews, στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας θα δημιουργηθεί μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών...