ΕΑΤ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ξεκινά να διαθέτει το νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου.