ΔΥΠΑ

Σπύρος Πρωτοψάλτης, διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Στην υλοποίηση δυο νέων προγραμμάτων για 20.000 ανέργους αναμένεται να προχωρήσει ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Σπύρος Πρωτοψάλτης, διοικητής του ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 12/09/2022, οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων του προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων