Οικονομία

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Ελλειπή στοιχεία σε 3.800 αιτήσεις μπλοκάρουν τη διαδικασία

Αθηνά Χατζηπέτρου, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Αθηνά Χατζηπέτρου, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα


Σοβαρές αρρυθμίες προέκυψαν στη διαδικασία εγκρίσεων των αιτήσεων για δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, καθώς σημαντικός αριθμός εμφανίζεται να έχει προβλήματα στην πληρότητα των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στις τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 3.800 περίπου αιτήσεις σε σύνολο 9.000 που έχουν αποσταλεί ήδη από τις τράπεζες προς έγκριση στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Με δεδομένο ότι οι αιτήσεις που έχουν γίνει από επιχειρήσεις στις τράπεζες εγκρίνονται από την ΕΑΤ, με βάση τον αριθμό προτεραιότητας που παίρνουν, το πρόβλημα της έλλειψης στοιχείων στις συγκεκριμένες αιτήσεις, έχει μπλοκάρει συνολικότερα τη διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόβλημα επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί εντός της επόμενης εβδομάδας προκειμένου η διαδικασία να ξεμπλοκάρει συνολικά για το σύνολο των 9.000  αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις τράπεζες και έχουν αποσταλεί στην ΕΑΤ.

Σε κάθε περίπτωση η μαζική υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για ρευστότητα μέσω του ΤΕΠΙΧ έχει προκαλέσει κορεσμό στο σύστημα και σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δεν θα καταφέρει να λάβει δάνειο για κεφάλαιο κίνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των αιτήσεων μέσω των τραπεζών έφτασε τις 108.000 και το ύψος των αιτούμενων δανείων έφτασε τα 12 δις ευρώ, όταν ο προϋπολογισμός του δράσης διαμορφώνεται στο 1,3 δις ευρώ. Το διαθέσιμο ποσό αναμένεται να φτάσει τα 2 δις ευρώ, μέσω της μεταφοράς πόρων από ανεκτέλεστα έργα του ΕΣΠΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση το ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει την υψηλή ζήτηση που υπήρξε από τις επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες υπέβαλαν αίτηση σε δύο ή και σε τρεις ακόμη τράπεζες, εκτινάσσοντας τη ζήτηση για ρευστότητα στα 12 δις ευρώ.

Το ξεκαθάρισμα των αιτήσεων για το ύψος του δανείου που δικαιούται κάθε επιχείρηση θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:

• Το ύψος του δανείου που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και

• Το ύψος της συσσωρευμένης κρατικής επιδότησης που έχει λάβει μια επιχείρηση και το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στο ποσό της συσσωρευμένης κρατικής επιδότησης προσμετράται το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει κάθε επιχείρηση, είτε με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου, είτε με τη μορφή δανείου, είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής ενίσχυσης. Το ποσό αυτό μηδενίζεται ανά τριετία και τα στοιχεία για το συνολικό ποσό που έχει δοθεί σε κάθε επιχείρηση, υπάρχουν στο σύστημα των κρατικών ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του οποίου γίνονται και οι αιτήσεις για την ένταξη στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ.


ΣΧΟΛΙΑ