• Δημήτρης Κούβελας

    Τη στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας στις πολιτικές υγείας που προάγουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες διασφαλίζοντας παράλληλα τη...