χρυσός

χρυσός

Διευρύνει τις απώλειές του ο χρυσός, εν αναμονή της ανακοίνωσης νέων μέτρων για την τόνωση της οικονομίας από τον...