Αντώνης Καράτζης.

Πριν από λίγο άλλαξαν χέρια 5,643 εκατ. μετοχές που αντιστοιχούν στο 38,4% του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Μαρίτα...