• ανθρώπινο δυναμικό

    Για τη διαδικασία της αξιολόγησης στο Δημόσιο, που για πρώτη φορά φέτος θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, προετοιμάζεται το υπουργείο Διοικητικής...