Κοινωνία

Προσαύξηση μισθού για τους 650.000 μισθωτούς με μερική απασχόληση


Ακριβότερη γίνεται η απασχόληση 650.000 εργαζομένων σε καθεστώς μερικής απασχόλησης για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες που απασχολούνται πέρα από το συμφωνημένο ωράριο. Τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την αύξηση του κόστους κατά 12% κάθε επιπλέον ώρας εργασίας των μερικώς απασχολούμενων.

Πλέον καθίσταται κατά μισό ευρώ ακριβότερη κάθε επιπλέον ώρα εργασίας στην μερική απασχόληση, όταν ο μισθωτός αμείβεται με βάση τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ. Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος με καθεστώς μερικής απασχόλησης με σύμβαση 4ώρου, εφόσον συμφωνήσει να εργαστεί επιπλέον μια ώρα την ημέρα, θα αυξήσει το μισθό του κατά 10 ευρώ το μήνα, ενώ εάν εργάζεται δυο ώρες παραπάνω την ημέρα τότε η προσαύξηση θα είναι 20 ευρώ το μήνα.

Με αυτό τον τρόπο γίνεται ακριβότερες οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από επιχειρηματίες που προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή του συνόλου των εισφορών και της νόμιμης αμοιβής για εργαζόμενους που τους απασχολούν 8ωρο και τους δηλώνουν με 4ωρη απασχόληση.

Υπενθυμίζεται πως οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του «συγκρίσιμου εργαζόμενου» πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Εφόσον ο συγκρίσιμος εργαζόμενος αμείβεται με τον κατώτατο των 650 ευρώ, τότε το ωρομίσθιο του μερικώς απασχολούμενου διαμορφώνεται στα 3,9 ευρώ και με την προσαύξηση στα 4,36 ευρώ για κάθε επιπλέον των συμφωνημένων ώρα εργασίας. Για παράδειγμα κάποιος που εργάζεται μια πρόσθετη ώρα κάθε ημέρα για όλο το μήνα, ενώ έχει συμφωνήσει σε 20 ώρες εργασίας (5ήμερο 4ωρο) δικαιούται 87,2 ευρώ επιπλέον το μήνα έναντι 78 ευρώ που θα δικαιούνταν με το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή κερδίζει 9,2 ευρώ το μήνα.

Σε κλάδους με υποχρεωτική συλλογική σύμβαση – π.χ. ξενοδοχεία – ο μισθός της μερικής απασχόλησης διαμορφώνεται με βάση τον κλαδικό μισθό του συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης. Για παράδειγμα έστω ρεσεψιονίστ που εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και αμείβεται με 863,83 ευρώ. Εφόσον προσληφθεί βοηθός του με μερική απασχόληση για 5ήμερο 3ωρο, θα πρέπει να αμείβεται με 323,69 ευρώ, καθώς το ωρομίσθιο προκύπτει στα 5,18 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε πρόσθετη ώρα θα κοστίσει 5,80 ευρώ, δηλαδή 62 λεπτά ακριβότερα.


ΣΧΟΛΙΑ