Real Estate

Σε τροχιά εκκίνησης των κατεδαφίσεων τον Ιούνιο το Ελληνικό

Το Ελληνικό προσεχώς


Η διαδικασία επιλογής αναδόχου για την άδεια καζίνο και τη δημιουργία του Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό περνά σε νέα φάση, ενώ έρχεται πιο κοντά το ξεκίνημα των πρόδρομων εργασιών στην έκταση του πρώην αεροδρομίου τον Ιούνιο.

Η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) της αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την οποία απορρίφθηκε ομόφωνα η προσφυγή της Hard Rock International (HRI) κατά του αποκλεισμού της από τον διαγωνισμό για το καζίνο που διεξάγει η ΕΕΕΠ (Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων) δεν ξάφνιασε. Το ΣτΕ έχει εκατοντάδες φορές κρίνει ότι η λάθος εγγυητική επιστολή σε μια διαγωνιστική διαδικασία δεν θεραπεύεται.

Η ΕΕΕΠ δύναται να περάσει στο επόμενο στάδιο, στο άνοιγμα της τεχνικής (πιθανότατα στο τέλος της επόμενης εβδομάδας) και στη συνέχεια της οικονομικής προσφοράς της κοινοπραξίας Inspire Athens, των Mohegan Gaming και Entertainment – ΓΕΚ Τέρνα.

Όπως εκτιμάται η HRI θα καταθέσει και αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ. Γιαυτό έχει περιθώριο περίπου έως τα μέσα Μαΐου. Σε αυτή την περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τη διαδικασία και να κάνει ενστάσεις. Ως εκ τούτου οριστικός ανάδοχος για το καζίνο στο Ελληνικό, εκτός απρόοπτου, θα αναδειχθεί στο τέλος του 2020 ή αρχές του 2021.

Βάσει της προκήρυξης κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης για την άδεια καζίνο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. Η τεχνική προσφορά θα μετρήσει κατά 40% και η οικονομική 60%.

Τα κριτήρια με τα οποία θα βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά σχετίζονται με το μέγεθος της ανάπτυξης και την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια της Α ́ Φάσης Ανάπτυξης του έργου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Ξενοδοχείο τουλάχιστον 5 αστέρων με δυναμικότητα τουλάχιστον 2.000 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών τουλάχιστον 60.000 τ.μ.. Συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο με επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη των 12.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.). Χώρο συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων ίσο ή μεγαλύτερο των 3.000.

Ανάπτυξη Χώρου Καζίνο ίση ή μεγαλύτερη των 12.000 τ.μ..

Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου περιλαμβάνει το αρχικό τίμημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 εκατ. ευρώ και ένα ετήσιο τίμημα. Το ύψος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου ορίζεται ως το άθροισμα του αρχικού τιμήματος και του συνολικού ετήσιου τιμήματος.

Στο μεταξύ, πρόθεση της κυβέρνησης και του επενδυτή είναι να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες στο Ελληνικό οι οποίες αφορούν έναν μικρό αριθμό κατεδαφίσεων, έπειτα από σύμβαση δωρεάς που θα συναφθεί μεταξύ της Lamda Development και της Ελληνικό ΑΕ. Εκτός από την προαναφερόμενη απόφαση του ΣτΕ για τα ασφαλιστικά για το καζίνο για να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες χρειάζεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία της ιδιοκτησιακής ωρίμανσης του ακινήτου του πρώην αεροδρομίου ή με άλλα λόγια η διανομή του οικοπέδου σε αυτό που θα μεταβιβαστεί πλήρως στον επενδυτή (το 30% της έκτασης) και αυτό που θα παραχωρηθεί ως δικαίωμα επιφανείας (70%).

Σε δήλωσή του με αφορμή την προαναφερόμενη απόφαση του ΣτΕ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Ο δρόμος για τη συνέχεια του διαγωνισμού για το καζίνο άνοιξε. Όσο κάποιοι μας κατηγορούν και γκρινιάζουν, τόσο η Ελληνική Δικαιοσύνη δικαιώνει τις απόλυτα διαφανείς διαδικασίες που ακολουθήσαμε».

Επίσης, σε πρόσφατη δήλωσή του ο Μάριος Κοντομέρκος διευθύνων σύμβουλος της Mohegan Gaming & Entertainment επανέλαβε τη δέσμευση της MGE να προχωρήσει στη δημιουργία του Inspire Athens στο Ελληνικό, αναφέροντας: «Η Mohegan Gaming Entertainment (MGE) διατηρεί πλήρως τη δέσμευσή της να καταστήσει την Ελλάδα τον κορυφαίο προορισμό ψυχαγωγίας και επαγγελματικών συνεδρίων στην Ευρώπη μέσω της δημιουργίας του Inspire Athens. Παρά τον πρωτοφανή αντίκτυπο της πανδημίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, οι ομάδες μας εργάζονται επισταμένως για το έργο και είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να ξεκινήσουμε την κατασκευή του εφόσον η MGE αναδειχθεί ως προτιμώμενη εταιρεία από την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή».


ΣΧΟΛΙΑ