• Real Estate

  Καταργείται η κατά παρέκκλιση δόμηση στα εκτός σχεδίου οικόπεδα – Περιθώριο στους ιδιοκτήτες δύο χρόνια για να βγάλουν άδεια

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  4ημερη εβδομαδιαία εργασία - Tι πρέπει να κάνουν εργοδότες και εργαζόμενοι

  Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας


  Τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης επιδιώκει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

  Βάσει των νέων ρυθμίσεων οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εκτός σχεδίου που σήμερα δύναται κατά παρέκκλιση να οικοδομήσουν έχουν περιθώριο 2 χρόνια για να βγάλουν άδεια δόμησης.

  Παράλληλα οι συντελεστές δόμησης στα εκτός σχεδίου οικόπεδα μειώνονται κατά μέσο όρο 10%. Στη βιομηχανία, η μείωση ανέρχεται στο 33%.

  Ειδικότερα ως προς την κατασκευή κατοικίας διατηρείται η αρτιότητα των 4 στρεμμάτων ωστόσο αντί των 200 τ.μ. που σήμερα μπορεί να οικοδομηθούν με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα επιτρέπονται 186 τ.μ.

  Για τα ξενοδοχεία γενικά η αρτιότητα από τα 4 στρέμματα πάει στα 8 αν και θεσπίζονται εξαιρέσεις.

  Ειδικά για τη Μύκονο και την Σαντορίνη αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών για τα τουριστικά καταλύματα, εκτός των οικισμών, μέχρι την έγκριση πολεοδομικών σχεδίων η εκπόνηση των οποίων θα ανατεθεί από το ΥΠΕΝ. Ορίζεται ότι η ισχύς της αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα 2 ετών από την έναρξη εκπόνησης του αντίστοιχου Τοπικού ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 1 ακόμη έτος.

  Το εν λόγω νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε χθες η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, (υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, υφυπουργός Δημήτρης Οικονόμου και γενικός γραμματέας Ευθύμιος Μπακογιάννης) με 157 άρθρα χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας και ως προς την παρουσίασή του με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να δηλώνει ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο για βελτιώσεις.

  Σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου το 80% των νοικοκυριών έχει οικόπεδο σε περιοχή εκτός σχεδίου.

  Αναλυτικότερα ως προς τις παρεκκλίσεις που καταργούνται το άρθρο 34 (μεταβατικές διατάξεις) ορίζει:

  Για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του νόμου (έπειτα δηλαδή από την ψήφισή του στη Βουλή, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο) θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα για την ανέγερση κατοικίας τα οικόπεδα:

  α) που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου έχουν πρόσωπο σε διεθνείς εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν: αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12η.11.1962, ημέρα δημοσίευσης του από 24.10.62 βασιλικού διατάγματος (Δ’ 142), ελάχιστο πρόσωπο: 10 μέτρα, ελάχιστο βάθος 15 μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν 750 τ.μ. ββ) που υφίστανται κατά την 12η.9.1964, ημέρα δημοσίευσής του από 21.7.1964 βασιλικού διατάγματος (Δ’ 141), ελάχιστο πρόσωπο: 20 μέτρα, ελάχιστο βάθος 35 μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν 1.200 τ.μ.

  β) που έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 25 μ., ελάχιστο βάθος 40 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ.

  γ) που δημιουργήθηκαν από την 17η.10.1978 ημέρα δημοσίευσής του από 6.10.1978 π.δ. (Δ’ 538) μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος με ελάχιστο εμβαδόν 4000 τ.μ.

  δ) που έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό κατηγορίας Α, εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 25 μ., ελάχιστο βάθος 40 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ.

  ε) που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων και οικισμών και είχαν κατά την 24η.4.1977, ημέρα δημοσίευσης του από 5.4.77 π.δ. (Δ’ 133), ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ., πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική κατηγορίας Α οδό, ή σε κοινόχρηστο χώρο τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ., και ελάχιστο βάθος40 μ.

  στ) που είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειώνονται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διανοίξεως διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγουμένων περιπτώσεων γ’ ή δ’.

  ζ) σε περιπτώσεις αναδασμών, γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων, εφόσον μετά τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων προηγουμένων περιπτώσεων. γ’ ή δ’.

  Ακόμη, ορίζεται ότι για κάθε άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή, ένα ποσοστό 5% του κόστους της άδειας θα καταβάλλεται στο Πράσινο Ταμείο και θα προορίζεται για την αντιμετώπιση των παρενεργειών της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης.

  Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα υπόκεινται επίσης στους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων. Ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 και ειδικώς για τα κατοικημένα νησιά, πλην Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου, το 0,12. Εφόσον ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,12, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, καθορίζεται σε 40% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται σε 60% όταν ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μικρότερος του 0,07.

  Σύνθετα τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται να δημιουργούνται και εντός εγκαταλελειμμένων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων σε συνδυασμό με την ανάπλαση τμήματος ή και του συνόλου του οικισμού. Για το σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς καταρτίζουν πρόγραμμα τουριστικής αξιοποίησης και οικιστικής αναζωογόνησης του οικείου οικισμού, το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού ύστερα από γνώμη του ΕΟΤ.  ΣΧΟΛΙΑ