Πολιτισμός

Στρατηγικό σχέδιο για τα φρούρια και την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας

Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας που βρέχεται από θάλασσα

Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας


Ένα από τα τελειότερα οχυρωματικά συστήματα της Ανατολικής Μεσογείου διαθέτει η Κέρκυρα,  η Παλιά Πόλη της οποίας είναι μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, και τώρα το σύνολο αυτό, πρόκειται να αναβαθμιστεί μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού. Συμβάλλοντας στην γενικότερη βελτίωση του πολιτιστικού περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, ειδικά της Παλιάς Πόλης, το σχέδιο περιλαμβάνει τη συντήρηση, την  αποκατάσταση και την ανάδειξη των δύο φρουρίων ενώ διαμορφώνει ένα σαφές και συγκροτημένο πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Γιατί τα Φρούρια της Κέρκυρας, εκτός από την μνημειακή τους φυσιογνωμία αποτελούν σημαντικούς ελεύθερους χώρους της Παλιάς Πόλης, με την οποία συνθέτουν ενιαίο προστατευόμενο σύνολο.

Καταγράφονται έτσι, οι ανάγκες αλλά και οι δυνατότητες απόδοσης στους πολίτες και τους επισκέπτες των μνημειακών συνόλων, του Παλαιού και του Νέου Φρουρίου, συστηματοποιούνται και ιεραρχώνται τα έργα και οι δράσεις για την ολοκληρωμένη προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξή τους.

Τα έργα στα φρούρια

Το πρώτο έργο, το οποίο ήδη δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού είναι η αποκατάσταση του Προμαχώνα των  «Επτά Ανέμων».  Πρόκειται για έργο, που είναι σε φάση δημοπράτησης ενώ ακολουθεί η στερέωση των βραχωδών πρανών στο Παλαιό Φρούριο.

Ο Προμαχώνας των Επτά Ανέμων

Στο Παλαιό Φρούριο της πόλης της Κέρκυρας,  που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα από τους Ενετούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, επεμβάσεις ανάδειξης, αναγνωσιμότητας και προστασίας των μνημείων, σήμανσης των διαδρομών και των επιμέρους εγκαταστάσεων, βελτίωσης της ασφάλειας των επισκεπτών.

Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας

Το Νέο Φρούριο εξάλλου, ολοκληρωμένο το 1645 είχε αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα: Στη δυτική πλευρά του κατασκευάστηκαν ο βόρειος και ο νότιος προμαχώνας των «Επτά Ανέμων» και σε χαμηλότερο επίπεδο, το οχυρό του Σκάρπωνα. Μετά την αναλυτική τεκμηρίωση των δύο Φρουρίων και της παθολογίας τους, οι κατευθύνσεις αντιμετώπισης, ως προς τις απαιτούμενες επεμβάσεις, αφορούν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων, των δικτύων υποδομής, της προσβασιμότητας και της κίνησης των οχημάτων, εντός των φρουρίων, στην ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών, στην απόσυρση κατασκευών και χρήσεων που υποβαθμίζουν την αισθητική αξία των μνημείων.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων

Το σχέδιο, που  χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΠΟ και εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανέδειξε επίσης τα προβλήματα του οικιστικού περιβάλλοντος των οχυρώσεων, δεδομένης της αλληλένδετης σχέσης των δύο φρουρίων με την πόλη. Έτσι τα προβλήματα που απειλούν τόσο τα φρούρια όσο και την πόλη είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένα και πρέπει να αντιμετωπιστούν συνδυασμένα.

 Είτε προέρχονται από τις κλιματικές συνθήκες (πλημμύρες, πυρκαγιά, τυφώνες, άνοδο της θάλασσας) είτε από  τις ανθρώπινες δραστηριότητες (υπερτουρισμό, κυκλοφορία και στάθμευση, δίκτυα υποδομών, δόμηση) είναι επιτακτική πλέον η αντιμετώπισή τους, στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδίου διαχείρισης,  που να εισάγει κανόνες δόμησης και λειτουργίας στο περιβάλλον των φρουρίων.  Στόχοι στους οποίους επικεντρώθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ.

Διαβάστε επίσης

Εριέττα Βορδώνη: Το μαγικό φως της ζωγραφικής

 ΣΧΟΛΙΑ