Πολιτισμός

Προκήρυξη υποψηφιοτήτων για το Μουσείο Ακρόπολης – Απαραίτητη η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας για τον διευθυντή

Μουσείο Ακρόπολης


Μπορεί να είναι Έλληνας ή ξένος (από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά πρέπει να γνωρίζει άριστα την ελληνική γλώσσα.

Κανόνας πρώτος και ένας από τους πολλούς, που τίθενται ως προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα διευθυντή στο Μουσείο Ακρόπολης. Η διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης «Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου» έχει ήδη δημοσιευθεί, ανοίγοντας το δρόμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, που θα καλύψει μια εκκρεμότητα στην διοίκηση του μουσείου.

Υπενθυμίζουμε ότι, παρά το γεγονός ότι το Μουσείο Ακρόπολης εγκαινιάστηκε το 2009, δεν έχει αποκτήσει, ως σήμερα, διευθυντή, αλλά διοικείται από το ΔΣ, με πρόεδρο τον καθηγητή κ. Δημήτρη Παντερμαλή, επιστήμονα διεθνούς κύρους, στον οποίο οφείλεται εν πολλοίς η δημιουργία του μουσείου.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου στην Αρχαιολογία ή την Ιστορία της Τέχνης ή την Μουσειολογία. Επίσης, διδακτορικό σε αντικείμενο συναφές με την κλασική αρχαιολογία, την ιστορία της τέχνης της κλασικής αρχαιότητας ή, εν γένει, προς τους κατά νόμον σκοπούς, τον χαρακτήρα και την λειτουργία του Μουσείου.

Ακόμη, να έχουν κάνει δημοσιεύσεις αναγνωρισμένων και έγκριτων επιστημονικών εργασιών στην Ελλάδα ή διεθνώς, με αντικείμενο όπως το προηγούμενο. Ενώ, επίσης, απαιτείται η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και μιας δεύτερης ευρωπαϊκής (πλην της ελληνικής φυσικά), καθώς και οκταετής τουλάχιστον, ευδόκιμη διοικητική πείρα σε ανάλογη θέση ευθύνης σε αρχαιολογικό Μουσείο, δημόσιο ή ιδιωτικό της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η θητεία του διευθυντή θα είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.
Δημήτρης Παντερμαλής, πρόεδρος ΔΣ Μουσείου Ακρόπολης

Στην πρόσκληση ορίζονται λεπτομερώς τα καθήκοντά του και οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 31η Οκτωβρίου. Κάτι που σημαίνει ότι η διαδικασία δεν πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί εντός του χρόνου. Την προκήρυξη της θέσης υπογράφει ο πρόεδρος του ΔΣ., κ. Δημήτρης Παντερμαλής, που είναι και πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής, η οποία θα εξετάσει τους φακέλους των υποψηφίων και θα διεξάγει τις συνεντεύξεις.

Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής είναι οι:

Μανόλης Κορρές, αρχιτέκτονας, ακαδημαϊκός, ομ. καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πέτρος Θέμελης, αρχαιολόγος, ομ. καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Alain Pasquier, αρχαιολόγος, ακαδημαϊκός, πρώην διευθυντής του τμήματος Ελληνικών Ρωμαϊκών και Ετρουσκικών Αρχαιοτήτων του Μουσείου του Λούβρου.

Massimo Osanna, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο «Federico II» της Νάπολης, Γενικός Διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπηίας.

Andreas Scholl, αρχαιολόγος, διευθυντής στο Antikensammlung Staatliche Museen στο Βερολίνο και στο Μουσείο της Περγάμου.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων και στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης.ΣΧΟΛΙΑ