• Άρθρα

  Ινστιτούτο Bruegel: Προσοχή στα κρατικά δάνεια και στις εταιρείες Zombie


  Η κρατική βοήθεια να δίδεται με προσοχή, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να διασωθούν zombie εταιρίες αναφέρει σε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, το ινστιτούτο Bruegel των Βρυξελλών. 

  Τέσσερις κατευθυντήριες αρχές μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση ενός καλά σχεδιασμένου equity fund από την Ευρώπη, ώστε να αποτραπεί επιχειρήσεις που θα λάβουν κρατική βοήθεια να μην εξελιχθούν σε zombie εταιρίες. Όπως εξηγεί το ινστιτούτο Bruegel το δημόσιο πρέπει να αποκτήσει μετοχές στις εταιρίες που διασώζει αλλά χωρίς δικαιώματα ψήφου για να μην αλλοιώνεται ο ανταγωνισμός. 

  Σύμφωνα με την ανάλυση:

  Θα υπάρξουν εταιρίες στην Ευρώπη που θα κλείσουν.  Πολλές ωστόσο θα ξαναζωντανεύσουν, αλλά μόνο χάρη στις πράξεις σωστής οικονομικής πολιτικής. 

  Αλλά χωρίς προσεκτικά βήματα, οι σημερινοί διασώστες θα μπορούσαν να γίνουν οι ακούσιοι αρχιτέκτονες της αυριανής καταστροφής. 

  Γιατί μπορεί να συμβεί αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε για να το σταματήσουμε;

  Καθώς η Ευρώπη ανακάμπτει από την πανδημία του κορωνοιού, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που έκλεισαν ουρανό και γη για να συγκρατήσουν τον ιό πρέπει τώρα να μετακινήσουν… βουνά για να σώσουν την οικονομία. 

  Αρχικά, οι κυβερνήσεις έσπευσαν να κρατήσουν ζωντανές τις  επιχειρήσεις κυρίως χορηγώντας δάνεια. 

  Όμως, με άφθονα αυξανόμενα χρέη, τα κρατικά δάνεια μπορεί να μην είναι αρκετά για να διατηρήσουν τις εταιρίες στην ζωή. 

  Η μετάβαση από την πρώτη φάση έκτακτης ανάγκης στην επόμενη δεν είναι απλώς θέμα φαρμάκου. 

  Η γενναιόδωρη και αδιάκριτη κρατική υποστήριξη, που επιτρέπεται βάσει των χαλαρών κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ήταν αρχικά η σωστή προσέγγιση. 

  Αλλά το κόστος αυτής της υποστήριξης είναι τεράστιο και όχι μόνο για τους φορολογούμενους. 

  Οι ανησυχίες αυξάνονται.

  Τα κεφάλαια όπως χορηγούνται μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές στρεβλώσεις.

  Σε ένα ακραίο επίπεδο θα μπορούσαμε να βγούμε από την κρίση με μια ερειπωμένη ενιαία αγορά, με τις πιο επιδοτούμενες εταιρείες να παραμένουν ζωντανές – έναν εφιαλτικό κόσμο στον οποίο οι αναποτελεσματικές εταιρείες zombie τρέφονται από τους ευρωπαίους φορολογούμενους.

  Είναι η αυγή των σχεδόν νεκρών;  Όχι απαραίτητα. 

  Υπάρχουν τέσσερις αρχές που πρέπει να υιοθετηθούν ώστε την επόμενη ημέρα να κυριαρχήσουν οι υγιείς αντί των zombie εταιριών.

  Πρώτον, μόνο οικονομικά βιώσιμες εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν κρατική υποστήριξη, ενώ η βιωσιμότητα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον. 

  Η κρίση θα αλλάξει τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τα συστήματα παραγωγής. 

  Οι δημόσιοι πόροι πρέπει να επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις με επιχειρηματικά μοντέλα που αναμένεται να είναι βιώσιμα στην οικονομία μετά την κρίση. 

  Τα σχέδια διάσωσης δεν πρέπει να διατηρούν εν ζωή βιομηχανικές δομές που ίσχυαν πριν από την κρίση.

  Το βασικό ερώτημα είναι ποιος θα μπορούσε να κάνει τέτοιες εκτιμήσεις. 

  Δεδομένου ότι πολλές από τις μεταβλητές για την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας σχετίζονται με επιχειρηματικές επιλογές και μοντέλα, δεν πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι ο κύριος αποφασιστικός παράγοντας.

  Δεύτερον, η κρατική στήριξη δεν πρέπει να υπονομεύει τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της ΕΕ. 

  Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της ΕΕ είναι η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. 

  Ο θεμιτός ανταγωνισμός διασυνοριακά διασφαλίζει ότι οι πιο καινοτόμες και παραγωγικές εταιρείες ευδοκιμούν, παρά εκείνες που λαμβάνουν την περισσότερη κρατική υποστήριξη. 

  Επειδή ορισμένες από τις εταιρείες που διασώθηκαν έχουν σημεία παραγωγής σε πολλές χώρες, η κρατική υποστήριξη έχει θετικά διασυνοριακά αποτελέσματα. 

  Αλλά αν η κρατική υποστήριξη διαρκεί πολύ και οι εταιρείες που υποστηρίζονται κάνουν κατάχρηση της υποστήριξης για να ξεκινήσουν επιθετικές πολιτικές, τότε τίθεται σε κίνδυνο ο ανταγωνισμός και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού.

  Τρίτον, οι κρατικές παρεμβάσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν ευρύτερους κοινωνικούς στόχους, από το κλίμα έως την κοινωνική συνοχή. 

  Οι εισφορές σε μετρητά, με τη μορφή δανείων ή αυξήσεων κεφαλαίου, πρέπει να επιταχύνουν τις αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

  Το πραγματικό ερώτημα στην Ευρώπη είναι ποιος μπορεί να  καθορίσει αυτούς τους κοινωνικούς στόχους. 

  Είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφύγει να συμφωνήσει μόνο για τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. 

  Αντ ‘αυτού, οι χώρες πρέπει να εξουσιοδοτήσουν την Επιτροπή να διαμορφώσει τη στρατηγική. 

  Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καθορίσει μια σαφή πολιτική κατεύθυνση.

  Τέταρτον, οι φορολογούμενοι πρέπει να λαμβάνουν το μερίδιό τους στα οφέλη της ανάκαμψης. 

  Οι παρεμβάσεις πρέπει να πλαισιωθούν ως αξιόλογες δημόσιες επενδύσεις, όχι ως δαπανηρές διασώσεις. 

  Το δημόσιο μερίδιο μπορεί να έχει τη μορφή είτε ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (δηλ. μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις) είτε με τη μορφή αξιώσεων που βασίζονται στα μελλοντικά κέρδη. 

  Στην περίπτωση των μετοχών, απαιτείται κάποιος βαθμός αραίωσης των υπολοίπων ιδιωτών μετόχων. 

  Πράγματι, θα ήταν απαράδεκτο εάν τα τεράστια δημόσια ποσά δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να προστατεύουν τους υφιστάμενους μετόχους. 

  Αυτές οι τέσσερις αρχές δημιουργούν ένα μεγάλο equity fund ένα μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕ με στόχο τις άμεσες επενδύσεις στις πιο αδύναμες εταιρείες. 

  Ένα τέτοιο equity fund θα διευκόλυνε τον σχεδιασμό της υποστήριξης με τρόπο που θα ενισχύσει την ενιαία αγορά διατηρώντας παράλληλα τους κοινωνικούς στόχους. 

  Θα μπορούσε επίσης να διασφαλίσει ότι οι φορολογούμενοι λαμβάνουν το μερίδιό τους στα κέρδη ανάκτησης, μειώνοντας παράλληλα το πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα των διασυνοριακών μεταφορών. 

  Η επιτυχία αυτών των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από τη δεξιοτεχνία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. 

  Μια κινεζική παροιμία αναφέρει, μια κακή αρχή οδηγεί σε ένα κακό τέλος.”  ΣΧΟΛΙΑ