• Άρθρα

  Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με Aegean, Cenergy, ΔΕΗ, Εθνική, ΕΧΑΕ, IDEAL, ΛΑΜΔΑ, Motor oil, Mytilineos, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance

  Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance


  Γενικός δείκτης

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 1083 μονάδων.

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 1020 μονάδων.

  Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην τεχνική εικόνα. Παραμένει η πιθανότητα να βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ανοδικό σκέλος Β του κύματος 4 [κύμα Β ενός flat(ABC)  ή triangle(ABCDE)].  Για να υπάρξει επιβεβαίωση της παραπάνω εκτίμησης θα πρέπει να επιτευχθεί στη συνέχεια η υπέρβαση των 1085 μονάδων και φυσικά να μην επιτευχθεί νέο τοπικό χαμηλό (χαμηλότερα από το Α).

  FTSE25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη.

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 2639 μονάδων.

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 2464 μονάδων.

  Παρόμοια με αυτή του ΓΔ έγινε η τεχνική εικόνα του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Παραμένει η πιθανότητα να βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ανοδικό σκέλος Β του κύματος 4 εκτίμηση που επιβεβαιώνεται με υπέρβαση των 2650 μονάδων και φυσικά, όπως και στο ΓΔ, να μην επιτευχθεί νέο τοπικό χαμηλό (χαμηλότερα από το Α).

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Γίνεται  ανοδική με υπέρβαση των 861 μονάδων (κλείσιμο).

  Δεν άλλαξε η τεχνική εικόνα. Παραμένει ενεργή η στήριξη στις 745 μονάδες. Η τιμή του τραπεζικού δείκτη συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από την πίεση του ΕΜΑ50.

  Aegean (ΑΡΑΙΓ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση του ΕΜΑ50.

  Η τιμή της μετοχής συνέχισε ανοδικά και πέτυχε νέο υψηλό 120 ημερών (7,75€) παρότι στο κλείσιμο έμεινε αμετάβλητη. Διατηρείται η ανοδική προοπτική.

  Cenergy (CENER)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

  Γίνεται ανοδική, με υπέρβαση των 3,99€ (κλείσιμο)

  Γίνεται καθοδική, με διάσπαση των 3,50€ (κλείσιμο)

  Η μετοχή κατάφερε να διατηρήσει την τιμή της ψηλότερα από τον ΕΜΑ50 όλη την εβδομάδα και έτσι να διατηρήσει και την ουδέτερη μεσοπρόθεσμη τάση.

  ΔΕΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 8,24€ (κλείσιμο).

  Γίνεται καθοδική, με διάσπαση των 7,47€ (κλείσιμο)

  Η μετοχή αντέδρασε ανοδικά και πέτυχε την επιβεβαιωμένη ανάκτηση του ΕΜΑ50 μεταβάλλοντας την  μεσοπρόθεσμη τάση σε ουδέτερη. Δεν έχει ακυρωθεί ο  τριγωνικός σχηματισμός όπως και ο άτυπος στόχος στα 6,60€ όμως δεν επιβεβαιώθηκε (με κλείσιμο χαμηλότερα  από 7,34€) και έτσι υπάρχει ακόμη ισχυρή η πιθανότητα ακύρωσης του.

  Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

  Γίνεται ανοδική, με υπέρβαση  των 5,05€ (κλείσιμο).

  Η μετοχή παρέμεινε όλη την περασμένη εβδομάδα χαμηλότερα από τον ΕΜΑ50 διατηρώντας την καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση. Αν δεν ανακτηθεί ο ΕΜΑ50 είναι αρκετά πιθανή η αναζήτηση στήριξης στα 4,06€.

  EXAE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 4,27€ (κλείσιμο)

  Η μετοχή παραμένει υπό την πίεση του ΕΜΑ50 όμως ταυτόχρονα συγκρατεί την τιμή της διατηρώντας τη στήριξη στα 3,90€ που ακόμη μπορεί να ανατρέψει την αρνητική τεχνική εικόνα που έχει διαμορφωθεί.

  IDEAL Holdings (ΙΝΤΕΚ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 3,59€ (κλείσιμο)

  Η μετοχή με μια ακόμη εντυπωσιακή άνοδο πέτυχε ξανά νέο υψηλό 120 ημερών (4,34€). Δεν υπάρχει προς το παρόν ένδειξη αντιστροφής ή έστω διακοπής της ανοδικής πορείας.

  Lamda Development (ΛΑΜΔΑ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση  είναι καθοδική

  Γίνεται ανοδική  με υπέρβαση  των 6,21€.

  Η μετοχή αφού εξάντλησε κάθε περιθώριο που είχε να κινηθεί καθοδικά και έφτασε στην στήριξη στα 5,57€ αντέδρασε ανοδικά χωρίς ακόμη να υφίσταται κάποια θετική σηματοδότηση για την ανατροπή της τεχνικής εικόνας.

  Motor Oil (ΜΟΗ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 30/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 24,54€ (κλείσιμο).

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 21,12€ (κλείσιμο).

  Η μετοχή αντέδρασε ανοδικά και πέτυχε την επιβεβαιωμένη υπέρβαση του ΕΜΑ50 με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η μεσοπρόθεσμη τάση σε ουδέτερη. Ταυτόχρονα ενεργοποίησε ένα τοπικό σχηματισμό διπλού πυθμένα που έχει ανοδικό στόχο στα 24,96€.

  Mytilineos (ΜΥΤΙΛ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 23,46€ (κλείσιμο)

  Η μετοχή διατηρεί τη στήριξη του ΕΜΑ50 ενώ έκλεισε την εβδομάδα επιτυγχάνοντας ξανά  νέο υψηλό 120 ημερών (26,70€). Η  μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ισχυρά ανοδική.

  ΟΤΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 13,96€  (κλείσιμο).

  Η μετοχή του ΟΤΕ παραμένει χαμηλότερα από την αντίσταση στα 13,55€ και φυσικά από τον ΕΜΑ50 διατηρώντας την τάση καθοδική. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες βρίσκεται υπό κατασκευή ένας ανοδικός σχηματισμός διπλού πυθμένα που όμως ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί.

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (ΤΕΝΕΡΓ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική, με διάσπαση  των 18,31€ (κλείσιμο).

  Η μετοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα δοκίμασε την τριπλή στήριξη 18,60€-18,38€-18,19€ η οποία προς το παρόν με τη βοήθεια του ΕΜΑ200, φαίνεται να έχει σταματήσει την κάθοδο της τιμής της. Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η μετοχή πέτυχε και νέο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών με αποτέλεσμα η μεσοπρόθεσμη τάση να γίνει ανοδική.

  Διεθνής Αγορές

  DAX

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 15633 μονάδων (κλείσιμο).

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 14735 μονάδων (κλείσιμο).

  Όπως ήταν αναμενόμενο δοκιμάστηκε και η στήριξη του ΕΜΑ200 με απόλυτη επιτυχία αφού στη συνέχεια ο δείκτης αντέδρασε ανοδικά. Από την αρχή της περασμένης εβδομάδας ανακτήθηκε η στήριξη του ΕΜΑ50 με το δείκτη να φτάνει μια ανάσα από το υψηλό 120 ημερών και από την επίτευξη νέου υψηλού κλεισίματος 20 ημερών που αν γινόταν θα άλλαζε και την μεσοπρόθεσμη τάση.

  Dοw Jones

   Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική υπό αμφισβήτηση

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 33273 μονάδων (κλείσιμο).

  Ο δείκτης εγκατέλειψε την καθοδική πορεία με την πιθανότητα επίτευξης του στόχου του σχηματισμού διπλής κορυφής στις 30500 μονάδες να μην ακυρώνεται αλλά να απομακρύνεται. Η ανάκτηση του ΕΜΑ50 είναι αιτία αμφισβήτησης της καθοδικής τάσης ενώ με μία ακόμη ανοδική ημέρα η τάση θα γίνει κατευθείαν ανοδική.

  NASDAQ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 11139 μονάδων (κλείσιμο).

  Ο δείκτης μετά την επαφή του με τη στήριξη στις 11127 μονάδες απέκτησε ώθηση για να αντιδράσει ανοδικά ώστε ανακτήσει τον ΕΜΑ50 και το επίπεδο στις 11670 μονάδες και πλέον να δοκιμάζει την υπέρβαση των 12201 μονάδων και την επίτευξη νέου υψηλού 120 ημερών. Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός τριπλού πυθμένα που έχει ανοδικό στόχο στις 13130 μονάδες.

  S&P 500

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 3855 μονάδων (κλείσιμο).

  Ο δείκτης συνέχισε ανοδικά μετά την στήριξη που βρήκε στο επίπεδο των 3783 μονάδων και πέτυχε την υπέρβαση των ΕΜΑ200 και ΕΜΑ50 ενώ έκλεισε την εβδομάδα και με νέο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών γεγονός που μετέβαλε την τάση σε ανοδική.

  Χρυσός        

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται  καθοδική με διάσπαση των 1819$.

  Συνέχισε την άνοδο η τιμή του χρυσού στο κλείσιμο της περασμένης εβδομάδας. Πέτυχε ξανά νέο υψηλό 120 ημερών (2023$) και την υπέρβαση της αντίστασης  στα 1984$.

  WTI

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική υπό αμφισβήτηση

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 77,58$ (κλείσιμο).

  Η τιμή του πετρελαίου μετά την επίτευξη του χαμηλού 120 ημερών στα 64,12$ αντέδρασε ανοδικά και επέστρεψε στην περιοχή μεταξύ 71$ και 81$, εκεί που από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους είχε βρει μια ευαίσθητη ισορροπία εμφανίζοντας έντονη διακύμανση της τιμής μεταξύ των παραπάνω ορίων. Έκλεισε την περασμένη εβδομάδα με την υπέρβαση του ΕΜΑ50 οπότε και αμφισβητείται η καθοδική τάση που είχε αναπτυχθεί.

  APPLE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 148,5$ (κλείσιμο).

  Η τιμή της μετοχής αφού πέτυχε την υπέρβαση του επιπέδου στα 155,7$ συνέχισε ανοδικά και πέτυχε νέο υψηλό 120 ημερών (165,01$). Δεν υπάρχει προς το παρόν ένδειξη αντιστροφής της τάσης.

  BOEING

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23                                                     

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 196,2$ (κλείσιμο).

  Η μετοχή πέτυχε ξανά την υπέρβαση του ΕΜΑ50 και αυτή τη φορά πέτυχε και νέο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών μεταβάλλοντας την τάση σε ανοδική. Παραμένει ενεργός ο μεγάλος σχηματισμός διπλού πυθμένα που έχει ανοδικό στόχο στα 233$.

  NVIDIA

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 229,7$ (κλείσιμο).

  Η μετοχή μετά την επίτευξη του στόχου του σχηματισμού ανάποδου ΩΚΩ στα 268$ συνέχισε ανοδικά και πέτυχε ξανά νέο υψηλό 120 ημερών (στα 278,3$). Δεν υπάρχει ένδειξη αντιστροφής της μεσοπρόθεσμης τάσης.

  PFIZER

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση του ΕΜΑ50

  Η καθοδική κίνηση έχει επιβραδυνθεί χωρίς να υπάρχει προς το παρόν σηματοδότηση για τερματισμό της αν και χρειάζεται μόλις μία ανοδική συνεδρίαση για να γίνει η τάση ουδέτερη. Η τιμή παραμένει πέριξ των 40$ ενώ με την πρόσφατη διακύμανση ολοκληρώθηκε ένας τοπικός σχηματισμός ανάποδου ΩΚΩ που έχει ανοδικό στόχο στα 42,55$ στην περιοχή δηλαδή που βρίσκεται ο ΕΜΑ50.

  TESLA

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 172,9$ (κλείσιμο).

  Η τιμή της μετοχής μετά την επιτυχημένη ανάκτηση του ΕΜΑ50 συνέχισε ανοδικά και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών καθιστώντας την μεσοπρόθεσμη τάση ανοδική. Πλέον αντιμετωπίζει την πίεση του ΕΜΑ200 ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην ενεργοποίηση ενός μεγάλου ανοδικού σχηματισμού ανάποδου ΩΚΩ που αν ενεργοποιηθεί θα αλλάξει την τεχνική εικόνα της μετοχής.

  EXXON MOBIL

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 31/03/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 111,6$ (κλείσιμο).

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 99,8$ (κλείσιμο).

  Η τιμή της μετοχής ανέκτησε επιβεβαιωμένα τον ΕΜΑ50 και σηματοδότησε την μεταβολή της τάσης σε ουδέτερη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη σηματοδότηση.

  Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

  Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.  ΣΧΟΛΙΑ