Οικονομία

Ρύθμιση με 120 δόσεις και για δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου – Πότε θα κουρεύονται οι προσαυξήσεις έως και 100%

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Χρήστος Σταϊκούρας


Νέο τοπίο στις δάνεια που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου διαμορφώνει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τις καταπατημένες εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις:

  • παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή
  • παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή
  • της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ),

τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2021, μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.

Προϋπόθεση είναι να έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.

Σημειώνεται πως με το ισχύον πλαίσιο, δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο από δόσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στα πιστωτικά ιδρύματα από την 8η Οκτωβρίου 2019 έως την 1η Φεβρουάριου 2023, κάτι που έρχεται να διορθώσει η συγκεκριμένη τροπολογία.

Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων

Σε αυτή την περίπτωση, ο δανειολήπτης θα μπορεί να τύχει απαλλαγής από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τον επιβαρύνουν, ως ακολούθως:

 α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

 β) Από 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 95%..

 γ) Από 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 85%.

 δ) Από 13 έως και 24 μηνιαίες  δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

 ε) Από 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

 στ) Από 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.

 ζ) Από 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

 η) Από 61 έως και 72 μηνιαίες  δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 20%.

 θ) Από 73 έως και 96 μηνιαίες  δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 15%.

 ι) Από 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 10%.

Κόκκινα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2023

Στις ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 1η Φεβρουάριου 2023.

Οι οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν την 1η Φεβρουάριου 2023 και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση της εφορίας σε 24 ή 48 δόσεις, μπορούν να υπαχθούν σε 120 δόσεις μέχρι την 1η Αυγούστου 2023 κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Διαβάστε επίσης

Σταϊκούρας: Πάνω από 35.000 πλειστηριασμοί έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ και όχι 25.000 που λέει ο Τσίπρας

Πρακτικά FED: Προβληματισμός για τον επίμονο πληθωρισμό – Μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων ζήτησαν ορισμένοι αξιωματούχοιΣΧΟΛΙΑ